1.1. Mi a végrehajtási idő és az átbocsátóképesség? Mondjon példákat az alkalmazásukra.

1.2. Mik a benchmark programok? Milyen célú benchmarkokat ismer?

1.3. Mit értünk MIPS és MFLOPS alatt?

1.4. Adja meg a processzor teljesítőképesség-egyenletét.

1.5. Mutassa be ábrán a hagyományos (Neumann-elvu) és pipeline utasításfeldolgozás elvét.

1.6. Fogalmazza meg Amdahl törvényét szavakban és képletben. Mondjon egy példát.

1.7. Adja meg és magyarázza el a multiprocesszoros rendszerek gyorsítási tényez6jének egyenletét, ideális és valós esetben.

1.8. Jellemezze e korszerű integrált áramköröket suruség, sebesség és fogyasztás szempontjából.

Íme a korszeru integrált áramkör-technológia néhány fontos jellemz6je:

1.9. Határozza meg a megbízhatóságot, a meghibásodási rátát és a helyreállíthatóságot.

1.10. Határozza meg a rendelkezésre állást és adja meg a rendelkezésre állási tényez6 kiszámításának két képletét.

 

 

2.1. Mi az összefüggés egy memória kapacitása és a címzéséhez szükséges bitek száma között? Mondjon egy példát.

2.2. Rajzolja le a modellszámítógép felépítését!

2.3. Vázolja fel egy memória-olvasási ciklus idődiagramját és magyarázza el a lefolyását!

2.4. Mikor és miként kell várakozó állapotokat beiktatni az olvasási ciklusba?

2.5. Vázolja fel egy memória-írási ciklus idődiagramját és magyarázza el a lefolyását!

2.6. Ismertesse a processzor és a buszra kapcsolt többi egység áramerősségei közötti feltételt, a helyes logikai szintek biztosításának érdekében!

2.7. Vázolja fel és magyarázza meg a cím-és adatbusz kialakításának elvét multiplexált buszt használó processzor esetében!

2.8. Ismertesse a kristályoszcillátor előnyét és működési elvét!

2.9. Vázolja fel egy processzor RESET áramkörének kapcsolási rajzát és ismertesse a működési elvét!

 

 

3.3. Mi a szerepe a FLAGS regiszternek, és milyen biteket tartalmaz?

3.4. Mit kell megadni az utasítás címrészében, és hol található az operandus a következő címzési módoknál?

3.5. Vázolja a két operandust feldolgozó utasítás logikai szerkezetét! Mely mezőket lehet ebből kihagyni, és miért?

3.6. Adjon öt példát aritmetikai és logikai utasításokra!

3.7. Adjon öt példát adatmozgató utasításokra!

3.8. Adjon öt példát vezérlésátadó utasításokra!

3.9. Mi a szimbolikus címke, és hogy kezeli a fordítóprogram?

 

 

4.1. Melyek a vezérlőegység alapfeladatai?

4.2. Vázolja fel a huzalozott vezérl egység felépítését, és magyarázza el a működését.

4.3. Mi a különbség a horizontális és a vertikális mikroutasítás között? Mutassa be egy ábrán!

4.4. Vázolja fel a mikroprogramozott vezérlőegység felépítését, és magyarázza el a működését.

4.5. Mi a kódolt mikroutasítások tervezésének a menete? Milyen fajta kódolást alkalmazhatunk?

4.6. Hogy határozzuk meg a következő mikroutasítás címét különböző szerkezetű mikroutasítások (egy címmezős, két címmezős, változó formátumú) esetében?

 

 

5.1. Mekkora a központi memória címtartománya?

5.2. Mi a memória-áramkörök lineáris szelekciójának elve?

5.3. Mit értünk memóriatérkép alatt?

5.4. Mi a memória-áramkörök dekódolt szelekciójának elve?

5.5. Vázolja fel és magyarázza el egy ROM memória-áramkör belső felépítését.

5.6. Adja meg a ROM memóriacsip buszrendszerhez csatlakoztatásának elvi

vázlatát.

5.7. Jelölje meg egy memória-áramkör jellemző idődiagramján a hozzáférési időt.

5.8. Adja meg a statikus RAM memóriacsip buszrendszerhez csatlakoztatásának

elvi vázlatát.

5.9. Mi célt szolgálnak a bájtkiválasztó jelek?

5.10. Milyen két tárolórészből áll egy cache-rendszer? E tárolórészek címzéséhez a címszó mely mezőit kell használni?

5.11. Mit jelent, és hogy állapítható meg a cache-hit?

 

 

6.1. Milyen módszereket alkalmazhatunk a portok (I/O regiszterek) címzésére?

6.2. Vázoljon fel egy regiszterből épített bemeneti portot!

6.3. Vázoljon fel egy regiszterből épített kimeneti portot!

6.4. Vázolja fel a számítógép és egy periféria közötti párhuzamos adatkivitelt

6.5. Vázolja fel két eszköz közötti soros adatbevitelt megvalósító elemek kapcsolatát, és magyarázza el kronologikus sorrendben a működését!

6.6. Egy merevlemezes egységnél mit értünk fizikai címzés, illetve logikai blokkcímzés (LBA) alatt?

 

 

 

7.1. Mit értünk megosztott memóriájú multiprocesszoros rendszeren? Vázolja fel az elvi felépítését, és sorolja fel a különböző típusait!

7.2. Mit értünk üzenetátadásos (elosztott) multiprocesszoros rendszeren? Vázolja fel az elvi felépítését, és sorolja fel a különböző típusait!

7.3. Vázolja fel az egybuszos multiprocesszoros rendszer felépítését! Mi a szerepük a master és slave moduloknak?

7.4. Mi a szerepe a buszillesztő egységnek? Milyen részegységeket tartalmaz, mi ezeknek a szerepe?

7.5. Magyarázza el a buszhozzáférés menetét, egy kisegítő ábrát is felhasználva!

7.6. Vázoljon fel egy cella alapú többfokozatú kapcsolóhálózatot! Mit jelent a blokkolásmentes hálózat? Hogy történik az automatikus útválasztás?

 

 

 

8.1. Mik a számítógépek megbízhatósága növelésének módszerei, és ezeket mikor kell alkalmazni?

8.2. Melyek a hibatűrő rendszerekben alkalmazott redundancia formái, és ezek legfontosabb jellemzői?

8.3. Vázolja fel a TMR (hármas moduláris redundancia) rendszert, és magyarázza el a működését!

8.4. Vázolja fel a standby sparing architektúrát, és magyarázza el a működését!

8.5. Vázolja fel a pair-and-spare architektúrát, és magyarázza el a működését!

 

 

 

9.1. Mit nevezünk Markov-láncnak és mi a Markov-tulajdonság?

9.2. Melyek a Markov-féle megbízhatósági modell jellemzői?

9.3. Kibernetikai értelemben az állapotfüggő megbízhatóság-szabályozás